26 wrz
h. 09:00

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego

Szkolenie online
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
10 paź
h. 09:00

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

Szkolenie online
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego.
11 paź
h. 09:00

Skuteczna organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole wraz z interpretacją zapisów w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych

Lublin
Jakie zmiany wprowadzić do organizacji i dokumentowania systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole? Jak interpretować zapisy w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?
17 paź
h. 09:00

Awans zawodowy nauczyciela stażysty

Szkolenie online
Awans zawodowy nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego.
21 paź
h. 13:30

Diagnoza i terapia dysleksji, dysgrafii i dysortografii

Lublin
Czym jest dysleksja? Jak rozpoznać dziecko z grupy ryzyka dysleksji? Jaką pomoc zastosować, aby skutecznie skompensować deficyty rozwojowe odpowiadające za trudności w czytaniu i pisaniu? Jak powinna wyglądać współpraca szkoły, rodziców i terapeutów?
25 paź
h. 09:00

Jak pracować z agresywnym uczniem?

Szkolenie online
Szkolenie dedykowane nauczycielom i wychowawcom pracującym z dziećmi. Porusza temat agresji kompleksowo – od jej przyczyn do skutków. Przedstawione zostaną metody rozumienia i reagowania w sytuacjach trudnych zachowań dzieci.

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

IEL: +48 505 255 435

ODN: +48 575 905 286

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl

odn@instytutlogopedyczny.pl