fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności

(Obowiązuje od dnia 25 maja 2018)


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:


1) administratorem powierzonych  danych osobowych jest Instytut Edukacji Logopedycznej, z siedzibą w Nałęczowie, ul. Wiejska 25;

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • realizacji usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a , ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  podanie  danych osobowych jest niezbędne do wykonania usługi; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania usługi.
  • marketingowym  – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda.

3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

4) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom jedynie na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych i tylko wtedy, gdy jest to konieczne do właściwego świadczenia usługi, lub obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa.

5) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6) Instytut Edukacji Logopedycznej dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

7) dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu. 
 


„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

Biuro, szkolenia: +48 505 255 435

Rejestracja na terapię: +48 881 527 414

Kontakt telefoniczny w godzinach 9-15

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl