fbpx

Kalendarz szkoleń

Opis

Godziny zajęć: sobota 9:00-18:30, niedziela 8:30-15:30  (20h dydaktycznych)

Grupa docelowa: Logopedzi, studenci logopedii, neurologopedzi

Koszt szkolenia: 890 zł

 

Adres szkolenia: Grape Town Hotel

                              aleja Wojska Polskiego 79, 65-762 Zielona Góra

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z funkcjami biologicznymi w obrębie narządu życia, fizjologią, patologiami, diagnozą oraz technikami terapeutycznymi oddychania, połykania i żucia. Celem jest zapoznanie z terapią miofunkcjonalną od strony praktycznej.

 

Program:

Dzień 1.

  1. Funkcje biologiczne w obrębie narządu żucia

- Anatomia narządu żucia

- Narząd żucia a postawa ciała

- Pozycje spoczynkowe narządu żucia

  1. Oddychanie

- Fizjologia oddychania

- Patologie oddychania

- Diagnoza oddychania

- Techniki terapeutyczne

  1. Połykanie (faza ustna)

- Fizjologia połykania

- Patologie połykania

- Diagnoza połykania

- Techniki terapeutyczne wykorzystywane w terapii nienormatywnego przebiegu ustnej fazy połykania

  1. Żucie

- Fizjologia żucia

- Patologie żucia

- Diagnoza żucia

- Techniki terapeutyczne

 

Dzień 2.

  1. Część teoretyczna

- Ankyloglosja – klasyfikacje, metody badania

- Przebieg funkcji biologicznych w przypadku ankyloglosji

- Ankyloglosja i kompensacje

  1. Część praktyczna

- Diagnoza ankyloglosji

- Próby diagnostyczne

- Ocena postawy ciała

- Okluzja

- Zaburzenia funkcji stawów skroniowo-żuchwowych

- Analiza otrzymanych wyników

b) Przygotowanie pacjenta do zabiegu: od zwarcia warg i stabilizacji żuchwy po pozycje spoczynkowe

c) Opieka pozabiegowa

d) Współpraca wielospecjalistyczna

      3. Studia przypadków

- Ocena miofunkcjonalna

- Korekta wędzidełka języka

- Gojenie dzień po dniu

 

Prosimy o zabranie na szkolenie karimaty i rękawiczek jednorazowych.

 

 Prowadząca:

mgr Aleksandra Rosińska – logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, nauczyciel języka polskiego jako obcego, terapeuta miofunkcjonalny, specjalista wczesnej interwencji neurologopedycznej. Ukończyła studia logopedyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Uczestniczka licznych kursów, szkoleń i warsztatów. Pracuje głównie z dziećmi do 7 r.ż., a także miofunkcjonalnie z dorosłymi pacjentami ortodontycznymi. Prowadzi stronę Logopeda przedszkolny – Aleksandra Rosińska na Facebooku. Tworzy i publikuje liczne pomoce przydatne w terapii zaburzeń komunikacji językowej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niedokształceniem mowy pochodzenia korowego, dzieci dwujęzycznych, z dyslalią.

 

W koszty szkolenia wliczone są: materiały oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (Dz.U. 2004 nr 236 poz. 2365))), poczęstunek podczas przerw kawowych (kawa, herbata, ciastka).

 

Na każdym szkoleniu Instytutu jedna osoba spośród Uczestników otrzymuje od nas UPOMINEK :-)

 

W ciągu trzech dni od zapisu wpłać zaliczkę w wysokości 200 zł. Pozostałą kwotę należy wpłacić 14 dni przed szkoleniem. W przypadku dokonywania zapisu w terminie krótszym niż 14 dni przed szkoleniem, prosimy o opłacenie od razu całej kwoty.

Chcesz zapłacić w ratach? Skontaktuj się z nami!

 

Posiadamy Akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty co oznacza możliwość finansowania szkolenia ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

W dniu szkolenia kontakt wyłącznie telefoniczny!

 

NOWOŚĆ!! Zobaczcie co nowego mamy dla Was!!

E-booki

 

Skorzystaj z dofinansowania na realizację szkoleń! Dowiedz się więcej: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Szczegóły wydarzenia

Rezerwacje do:12/05/2023 14:40
Zaczyna się:13/05/2023 09:00
Kończy się:14/05/2023 15:30
Lokalizacja:Zielona Góra

„Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię.”
Johann Wolfgang Goethe

Kontakt

Adres

ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A lok. 6, 20-538 Lublin

Telefon

Biuro, szkolenia: +48 505 255 435

Rejestracja na terapię: +48 881 527 414

Kontakt telefoniczny w godzinach 9-15

Email

biuro@instytutlogopedyczny.pl